FOKKERIJ

De fokkerij is een van de belangrijkste onderdelen op het bedrijf. Er wordt geprobeerd een koe te fokken die het meest rendement oplevert, maar die daarnaast ook in balans en functioneel en bovenal gezond is. Daardoor wordt er naast melk/eiwit ook gelet op macht, inhoud (capaciteit) benen en klauwen en natuurlijk de uierkenmerken.

Sinds het begin van 2004 heeft er bij Konijn een grote wijziging in de fokkerij plaats gevonden. Er is gestart met inkruisen met Zweeds Roodbont.

Na jarenlang de Canadese “Balance Breeding” te hebben gevolgd, met de hoop dat dit sterke en robuuste koeien zou leveren met een lange levensduur, bleek het tegenovergestelde waar. De koeien werden wel groter, maar ook al teerder. Er ontstonden allerlei problemen met de dieren zoals klauw problemen, vruchtbaarheid, ook werden de dieren al vatbaarder voor allerlei dingen. Dit alles gaat ten koste van de levensduur van de dieren, die op 4 jaar ligt, wat overigens het gemiddelde is in heel Nederland en ook Amerika en Canada! Na een aantal managment zaken omtrent voeding, huisvesting e.d. te hebben veranderd bleek dit niet het resultaat te geven wat we hoopte, ja de kostprijs, die ging omhoog en het eiwitgehalte in de melk bleef dalen. De Canadese koe lust het Nederlandse gras niet meer zo erg , daar moet wel 20 kg snijmais bij en minimaal 2,5 kg soja, zelfs dan bleek het nog moeilijk voor hen. Ook via het Triple A systeem waar we in 1999 mee startte leverde ons nog geen genoegen.Via het Triple A systeem wordt geprobeerd om de juiste stier bij de juiste koe/pink te zoeken, zodat de nakomeling de onvolkomenheden van moeder niet heeft gekregen door juist de goede eigenschappen van vader en natuurlijk ook omgekeerd. Zo zal er op de lange duur een veestapel worden verkregen die sterker is, uniformer en een langere levensduur. Kortom meer welzijn voor het dier, economischer voor de veehouder, en daardoor een meerwaarde voor de fokkerij. Alleen moet er wel een stier bijgezocht worden die wat aan de veestapel toevoegd en dat bleek dus in met de huidige holsteinstieren niet het geval.

Dus de conclusie die we toen konden trekken na veel beraad; Zitten we met onze Holstein fokkerij wel op de juiste weg? We denken hier in Nederland dat we alles kunnen en alles goed doen, ook in de fokkerij. Maar daar wil ik wel vanaf stappen, zeker nadat ik wat informatie over de fokkerij in Zweden had gelezen.

Zij zijn in de jaren 1980 hun eigen weg gaan volgen met het Zweeds Roodbont (SRB) nadat de Holstein fokkerij de nadruk op produktie had gelegd, gingen zij juist meer de kant van gezondheid op. Het selectie beleid was dan ook erg streng. Werd er een koe niet spontaan tochtig, dan werd zij niet gebruikt voor de fokkerij! Hier in Nederland maken we die koe even tochtig met een paar hormoon spuitjes, zeker als we haar willen spoelen. Maar je weet niet wat voor ellende je erin haalt. Ook op de benen en klauwen zijn de Zweden strenger, zo kennen zij daar bijv. geen mortelaro. Er zijn daar veel dieren met zwarte hoeven, zwarte hoeven zijn over het algemener sterker en harder.

cow 02

In 2000 is er in Callifornie een proef gestart met het kruisen van Scandinavische rassen met het Holstein ras. De kruislingdieren zijn nu inmiddels aan de melk en doen het verrassend goed. Zij produceren qua melk en gehaltes boven hun ?Holstein? soortgenoten, maar daarbij hebben zij een lager celgetal en een lager percentage ‘doodgeboren’ kalveren

Zo namen we eind 2003 contact op met SvenskAvel, de overkoepelende KI organisatie in Zweden. Er bleek nog geen export naar Nederland. Dus op eigen kracht hebben we een aantal rietjes Zweeds Roodbont naar Nederland gehaald. Te beginnen met Peterslund, een goede allround stier met goed exterieur, hoge gehalten, super uier en vooral een hoge vruchtbaarheid. Een tweede stier Gardo, vooral om hoge vruchtbaarheid van de nakomelingen en het goede beenwerk en zwarte klauwen.

SRB calves in Holland

SRB-crosses in Holland At one of the large shows in Holland 18-19 of January, among all Holstein daughter groups Holland Genetics also presented some calves from Peterslund and Gårdökalveren

The interest for the beautiful crossbred calves was high as you can see on the photo. The breeder to these calves is Jack Konijn. He is waiting for 45 SRB calves to be born this year and he is very enthusiastic about SRB and his calves.

Bron: http://www.vikinggenetics.com/en/news/article.asp?id=9 

First Peterslund in Holland. (15-12-2006)

4

The first Peterslund at Jack Konijn in Holland calved December 15th 2006. Her first test she gave 36,7 kg milk, 4,02% fat and 3,30% protein and had 138 cellcount. A fantastic example of a nice Peterslund daughter and we whish Jack good luck with all the rest of his Swedish Red crosses.

Bron: http://www.vikinggenetics.com/en/news/article.asp?id=57 

Hierbij publiceren wij voorlopig de eerste resultaten van de zweeds-roodbonte kruisling vaarzen ten op zichte van de zuivere holsteins vaarzen in de veestapel; 

Gebasseerd op de voorspelde 305 dagen produktie. 

50%HF/50%ZRB 

  1.           kg melk  %vet  %eiwit   dgn lact. 1ste ins.   #ins.  verw. kalfintv

  4                  8539       4,18    3,54           75                            1,75   388 

100%HF 

  1.           kg melk  %vet  %eiwit   dgn lact. 1ste ins.   #ins.  verw. kalfintv

 18                  8754      4,09    3,37           89                           1,56   408 

9 september 2007                                   

St. Maartensbrug