GESCHIEDENIS

De geschiedenis begon in ’67 met boeren in de Ruigeweg er werden toen zo’n dertig koeien gemolken. Toen in ’81 de overstap naar de Grote Sloot werd genomen, werd de veestapel ruim verdubbeld naar 70 melkkoeien. Na ’84 waarin de superheffing is ontstaan is er diversen malen quotum bijgekocht, om zo het bedrijf i.m.v. opvolging groot genoeg te houden. In ’87 werd er een nieuwe loopstal gebouwd, wat arbeidverlichting betekende als voorheen in de vastzetstal. Tot het jaar ’94 werd de veestapel in St. Maartensbrug verder uitgebreid tot de 120 melkkoeien.

In ’94 werd er een nieuwe uitdaging aangegaan. In Friesland werd er een bedrijf bijgekocht. Het was een akkerbouw bedrijf met 60 ha goed verkavelde zavelgrond achter zich. Er moest toen nog een nieuwe ligboxenstal gebouwd worden en gras ingezaaid worden.

Het oorspronkelijke bedrijf werd gesplitst in en de helft van de veestapel en melkquotum verhuisde naar Friesland. Inmiddels draaien de bedrijven al bijna weer 13 jaar en de start is bijzonder soepel verlopen. Middels zijn beide bedrijven zich steeds aan het uitbreiden, waardoor er nu op elk bedrijf zo?n 75 koeien worden gemolken. Het zal uiteindelijk de bedoeling wezen om richting van de 100 koeien te gaan.