UITVINDINGEN

Algemeen
Sleepvoet
Mestschuif
Algemeen

Door op sommige punten kritisch te zijn of misschien soms te kritisch, ontkom je er niet aan om dan zelf het heft in eigen handen te nemen en het zelf te maken. Het kan dan gaan om een nieuwe vinding of een verbetering van een bestaand iets. Of juist een veel goedkopere uitvoering als het gangbare. Als het dan gelukt is geeft het ook weer een mooi gevoel.

Hiernaast staat een opsomming van enkele dingen die gemaakt/bedacht hebben zoals; sleepvoet, automatische slang aankoppeling mesttank, hydraulische mestschuif, opdrijfhek, automatisch spoelsysteem, koppeling pc – melkmeters, vervanging melkmeters enz enz..

Nog niet alle onderdelen zijn uitgewerkt.

Sleepvoet

Na jarenlang bovengronds de mest te hebben aangewend, ontkwamen we niet aan de zotheid uit Brussel, om dit ook op streepjes te gaan liggen. Ondanks vele processen en bewijzen dat dit juist tegengesteld werkt voor het milieu, moesten we voor dit systeem kiezen, anders zou je er zelf door gefrustreerd raken, wat niet de bedoeling is.

We hadden geen zin om er veel geld in te steken door dure en vooral ook zware apparatuur te kiezen. We gingen voor degelijkheid, simpel, snelheid, en zeker niet kostprijsverhogend.. Uiteindelijk hebben we onze eigen mesttank aangepast en een mestverdeelinstallatie achterop gebouwd in samenwerking met Arli  apparatenbouw te Schagerbrug. Hierin konden we onze eige wensen verwerken. De merknaam is Koli (=Koijn Ligthart) geworden.

De sleepvoet heeft een werkbreedte van 7,20 meter. De afstand tussen de voeten is 20 cm. De mest verdeelt zich in de ruimte wat tevens ook het frame is. Vanuit de mesttank komt de mest in een verdeel huis en verdeelt zich in 5 uitlopen naar de vierkante koker van het frame. De mest hoeveelheid kan geregeld worden dmv plaat in de verdeelbuis. Er kan geregeld worden tussen 20 tot 40 m3/ha bij gelijk blijvende rijsnelheid, Het hele systeem is gegalvaniseerd en bevat nagenoeg geen slijtdelen.

Het hele systeem is electrisch/hydraulisch uitgevoerd. Zo kan alles vanuit de cabine bedient worden dmv 1 dubbelwerkend ventiel.

Voor een goede werking van de sleepvoet is het wel aan te raden om een snijmolen of een vuilafscheider bij de aanzuiging te plaatsen, Wij hebben gekozen voor een vuilafscheider met daaraan gemaakt een automatische arm die de zuigslang aansluit. Hierdoor hoeft men niet steeds de cabine uit en kan men vlotter werken.

In overleg met Arli kunnen de meeste constructies en maten gemaakt worden. Hieronder enkele sleepvoeten die later vervaardigd werden.

  

En zelfs op de paasvee hebben ze gestaan, misschien zou je er ook bier doorheen kunnen pompen.

Mestschuif

Hydraulisch mestschuif systeem.

Na jarenlang met de hand de rooster te hebben gereinigd hebben we toch besloten om een automatisch systeem hiervoor te nemen. Dergelijke systemen die op de markt te krijgen zijn kosten om en nabij de 7000 euro. Gezien wij een vierrijige stal hebben, waren wij genoodzaakt om 2 systemen aan te schaffen wat dan zou neer komen op zo’n 14000 euro. Om dat dit toch een heel bedrag is hebben we geprobeert om het met 1 systeem te proberen. Wat niet mogelijk bleek te zijn icm. een kunststof ommantelde staalkabel.

Om dan ook eens kritisch naar het systeem te kijken, zie het volgende. Alleereerst is er een 380 volt electromoter, omdat deze te snel draait moet er een vertraging tussen. Een vertraging versterkt en dat is juist niet wenselijk uit koeveiligheid gezien, dus moet er een electrokast tussen die de heleboel afregelt en in de gaten houdt. Dit is misschien wel het duurste component. Maar ik zag toch een hoop tegenstrijdigheden in het systeem, vandaar dat ik zelf ging experimenteren en wel met hydrauliek. Dit is enorm sterk, snelheid is eenvoudig te regelen, veiligheid d.m.v. overdrukventielen en oneindig veel aansluitmogelijkheden. Kortom een basis om op verder te bouwen en zie hieronder het resultaat.

:

me3 pic40626  me 1pic40630  me 2pic40631

Op de hydrauliek unit zijn inmiddels 2 aandrijfstations aangesloten met elk 2 schuiven. De lengte die 1 schuif afligt is nu zo’n 40 meter, maar de hydrauliek-unit draait niet op 100% anders zou deze veel te sterk zijn.

Voor de hoekwielen en aandrijfwielen is kunstof gebruikt. Gezien de ommanteling van de kabel ook kunstof is geeft dit de minste slijtage. Ok kunnen de hoekwillen hierdoor lager uitgevoerd worden, wat dan een minder obstakel is voor de koe.

Enkele voordelen die dit systeem opleverde:

-Traploos instelbare snelheid
-Beveiliging via overdrukventiel
-Geen dure schakel/beveiliginskast nodig
-Meerdere schuifsystemen toepasbaar op 1 moter.
-220 Volt volstaat voor gehele stal.
-Kunstofwielen, nagenoeg geen slijtage kabel.
-Aantal buigingen kabel tot miniem beperkt.
-Geen onderhoud (smeren e.d.)
-Kost ±50% van bekende gangbare systemen.

Van Lengerich mengwagen 22 m3